E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP
Úvod  »  Informace o TSP  »  Percentilové hranice

Percentilové hranice

Níže jsou uvedeny minimální percentilové hranice u vybraných oborů od roku 2011. Tyto minimální percentilové hranice jsou pouze orientační a každým rokem se mění. Může se tedy stát, že i když této hranice dosáhnete, nebudete v daném roce přijati nebo naopak.

 

 

 Právnická fakulta
Název oboru Forma studia Percentilová hranice
2011
Percentilová hranice
2012
Právo prezenční 90,28 90,95
Mezinárodněprávní obchodní studia kombinovaná - 74,37
Obchodněprávní studia kombinovaná
- 84,62
Teorie a praxe trestního a správního procesu kombinovaná - 67,39
Veřejná správa kombinovaná 73,08 71,24
Vyšší justiční úředník kombinovaná 70,14 65,48

↑nahoru

 

 

Přírodovědecká fakulta
Název oboru Forma studia Percentilová hranice
2011
Percentilová hranice
2012
Antropologie prezenční 78,32 79,17
Aplikovaná biochemie prezenční
50,66 52,90
Fyzika a management prezenční 15,53 76,68
Lékařská fyzika prezenční 20,11 53,97
Modelování a výpočty prezenční 53,65 51,07
Biochemie prezenční 56,09 50,78
Chemoinformatika a bioinformatika prezenční 51,22 47,11
Biologie se zaměřením na vzdělávání +
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
prezenční 45,06 52,64
Ekologická a evoluční biologie prezenční - 70,16
Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Biologie se zaměřením na vzdělávání
prezenční 41,03 52,34
Matematická biologie prezenční 76,52 78,10
Astrofyzika prezenční 32,11 51,79
Biofyzika prezenční 46,18 56,19
Fyzika prezenční 52,64 53,70
Chemie se zaměřením na vzdělávání +
Biologie se zaměřením na vzdělávání
prezenční 40,77 42,46
Matematika se zaměřením na vzdělávání
+ Chemie se zaměřením na vzdělávání
prezenční 24,06 57,50
Finanční a pojistná matematika prezenční 50,99 32,16
Statistika a analýza dat prezenční 40,08 35,24
Biofyzikální chemie prezenční 64,48 56,56
Chemie prezenční 21,84 37,40
Chemie konzervování - restaurování prezenční 40,77 59,52
Analytický chemik - manažer chemické
laboratoře
prezenční 53,01 61,11
Geologie prezenční 20,13 7,36
Správní geologie prezenční 12,57 13,09
Obecná matematika prezenční 44,59 34,81
Astrofyzika kombinovaná 36,83 50,96
Lékařská fyzika kombinovaná 25,25 77,21
Biofyzika kombinovaná 25,25 58,92
Fyzika kombinovaná 37,13 70,52
Geologie kombinovaná 21,36 6,69
Správní geologie kombinovaná 12,45 6,73

↑nahoru

 

Filozofická fakulta

Název oboru Forma studia Percentilová hranice
2011
Percentilová hranice
2012
Anglický jazyk a literatura prezenční 52,57 65,48
Baltistika prezenční 37,84 16,04
Český jazyk a literatura prezenční 32,15 45,07
Francouzský jazyk a literatura prezenční 65,27 2,95
Japanistika prezenční 49,25 69,20
Mediteránní studia prezenční 21,99 15,25
Německý jazyk a literatura prezenční - 11,61
Obecná jazykověda prezenční
20,11 21,60
Český jazyk se specializací počítačová
lingvistika
prezenční 35,93 10,53
Portugalský jazyk a literatura prezenční 46,49 43,76
Ruština se zaměřením na oblast firemní
praxe, služeb a cestovního ruchu
prezenční 19,04 65,22
Archivnictví prezenční 19,78 41,50
Historie prezenční 65,22 66,62
Ruský jazyk a literatura prezenční - 50,57
Muzeologie prezenční 46,99 20,55
Pravěká archeologie Předního Východu prezenční 21,36 25,57
Pomocné vědy historické prezenční 20,90 28,33
Španělský jazyk a literatura prezenční - 28,11
Teorie a dějiny filmu a audiovizuální
kultury
prezenční - 7,50
Informační studia a knihovnictví prezenční 44,59 56,75
Kulturní studia Číny prezenční 34,28 44,12
Dějiny umění prezenční 65,27 66,56
Estetika prezenční 49,65 51,07
Teorie interaktivních médií prezenční 60,16 49,25
Sdružená uměnovědná studia prezenční 50,17 26,02
Hudební věda prezenční 20,13 25,03
Pedagogika prezenční 58,87 58,16
Sociální pedagogika a poradenství prezenční 52,09 52,34
Filozofie prezenční 61,37 53,60
Religionistika prezenční 25,25 25,74
Psychologie prezenční 83,90 82,88
Anglický jazyk a literatura kombinovaná 71,17 79,33
Informační studia a knihovnictví kombinovaná 45,31 56,75
Pedagogika kombinovaná 48,72 65,84
Filozofie kombinovaná 67,84 70,50
Religionistika kombinovaná 20,90 35,05
Psychologie kombinovaná - 90,02

↑nahoru

 

Pedagogická fakulta

Název oboru Forma studia Percentilová hranice
2011
Percentilová hranice
2012
Sociální pedagogika a volný čas prezenční 59,06
Učitelství pro mateřské školy prezenční 52,48 55,20
Speciální pedagogika - komunikační techniky prezenční 65,34 76,65
Speciální pedagogika prezenční 69,85 76,65
Pedagogické asistenství chemie pro základní školy +
Pedagogické asistenství technické a informační výchovy pro
základní školy
prezenční 27,98 23,81
Pedagogické asistenství českého jazyka a literatury
pro základní školy + Pedagogické asistenství dějepisu
pro základní školy
prezenční 69,07 60,16
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání +
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
prezenční 67,21 80,94
Pedagogické asistenství dějepisu pro základní školy +
Pedagogické asistenství fyziky pro základní školy
prezenční 48,09 0,56
Pedagogické asistenství dějepisu pro základní školy +
Pedagogické asistenství křesťanské výchovy pro základní školy
prezenční 32,16 2,05
Pedagogické asistenství dějepisu pro základní školy +
Pedagogické asistenství zeměpisu pro základní školy
prezenční 60,94 62,02
Pedagogické asistenství fyziky pro základní školy +
Pedagogické asistenství matematiky pro základní školy
prezenční 23,45 1,83
Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk prezenční 28,91 13,67
Pedagogické asistenství matematiky pro základní školy +
Pedagogické asistenství občanské výchovy pro základní školy
prezenční 25,68 54,51
Pedagogické asistenství matematiky pro základní školy +
Pedagogické asistenství speciální pedagogiky pro základní školy
prezenční 30,25 36,40
Pedagogické asistenství matematiky pro základní školy +
Pedagogické asistenství zeměpisu pro základní školy
prezenční 32,51 47,25
Pedagogické asistenství občanské výchovy pro základní
školy + Pedagogické asistenství zeměpisu pro základní školy
prezenční 44,59 62,52
Učitelství praktického vyučování prezenční 20,11 30,73
Pedagogické asistenství přírodopisu pro základní školy +
Pedagogické asistenství matematiky pro základní školy
prezenční 37,72 1,14
Pedagogické asistenství přírodopisu pro základní školy +
Pedagogické asistenství výchovy ke zdraví pro zákldní
školy
prezenční 40,95 40,28
Pedagogické asistenství přírodopisu pro základní školy +
Pedagogické asistenství zeměpisu pro základní školy
prezenční 45,66 44,00
Pedagogické asistenství speciální pedagogiky pro
zákldní školy + Pedagogické asistenství výchovy ke zdraví
pro základní školy
prezenční 45,06 40,42
Učitelství pro 1. stupeň základní školy prezenční 34,80 46,29
Sociální pedagogika kombinovaná 45,01 50,78
Učitelství pro mateřské školy kombinovaná 39,61 42,46
Speciální pedagogika - komunikační techniky kombinovaná 43,93 51,06
Speciální pedagogika kombinovaná 53,13 57,32
Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk kombinovaná 23,45 50,36
Učitelství praktického vyučování kombinovaná 40,04 35,69

↑nahoru

 

Ekonomicko-správní fakulta

Název oboru Forma studia Percentilová hranice
2011
Percentilová hranice
2012
Podniková ekonomika a management prezenční 84,11 85,13
Finance prezenční 88,08 84,04
Finance a právo prezenční 84,15 87,43
Evropská hospodářská, správní a kulturní
studia
prezenční 59,06 75,53
Hospodářská politika prezenční 64,40 60,16
Regionální rozvoj a cestovní ruch prezenční 74,02 73,32
Regionální rozvoj a správa prezenční 74,15 51,16
Veřejná ekonomika a správa prezenční 67,03 51,06
Ekonomické informační systémy prezenční 75,78 62,34
Ekonomie prezenční 64,30 60,54
Podniková ekonomika a management kombinovaná 60,16 58,05
Finance kombinovaná 60,11 60,28
Ekonomika a řízení nestátních neziskových
organizací
kombinovaná 41,04 40,48
Regionální rozvoj a cestovní ruch kombinovaná 61,36 60,60
Regionální rozvoj a správa kombinovaná 55,75 51,06
Veřejná ekonomika a správa kombinovaná 60,52 51,82

↑nahoru

 

Fakulta informatiky

Název oboru Forma studia Percentilová hranice
2011
Percentilová hranice
2012
Bioinformatika prezenční 63,34 52,49
Aplikovaná informatika prezenční 63,02 52,28
Informatika ve veřejné správě prezenční 63,81 54,22
Sociální informatika prezenční 63,81 52,49
Počítačová grafika a zpracování obrazu prezenční 63,02 52,28
Matematická informatika prezenční 67,82 52,49
Paralelní a distribuované systémy prezenční 64,48 53,50
Počítáčové sítě a komunikace prezenční 63,07 52,28
Počítačové systémý a zpracování dat prezenční 64,14 52,65
Programovatelné technické struktury prezenční 63,42 55,71
Umělá inteligence a zpracování přirozeného
jazyka
prezenční 66,13 52,34
Informatika a druhý obor + Matematika
se zaměřením na vzdělávání
prezenční 69,33 53,60

↑nahoru

 

Fakulta sportovních studií

Název oboru Forma studia Percentilová hranice
2011
Percentilová hranice
2012
Fyzioterapie prezenční 39,93 *
Anglický jazyk a literatura + Animátor
sportovních aktivit
prezenční 48,73 *
Německý jazyk a literatura + Animátor
sportovních aktivit
prezenční 46,78 *
Pedagogika + Animátor sportovních aktivit prezenční 48,66 *
Informatika a druhý obor + Animátor
sportovních aktivit
prezenční 42,00 *
Mediální studia a žurnalistika + Animátor
sportovních aktivit
prezenční 51,30 *
Management sportu prezenční 32,20 *
Regenerace a výživa ve sportu prezenční 32,67 *
Speciální edukace bezpečtnostních složek prezenční 44,27 *
Management sportu kombinovaná 29,62 *
Regenerace a výživa ve sportu kombinovaná 30,09 *
Speciální edukace bezpečtnostních složek kombinovaná 28,32 *

* Výsledek z TSP byl společně s výsledkem talentové zkoušky (případně také oborového testu) přepočítán na společné bodové hodnocení. Z toho důvodu není možné určit minimální percentilovou hranici pro přijetí do jednotlivých oborů.

↑nahoru

 

Nenalezli jste informaci, kterou jste hledali? Napište nám na info@tsp-brno.cz, rádi Vám pomůžeme.


Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

Copyright © 2007-2018 E-learning TSP - internetový přípravný kurz TSP | info@tsp-brno.cz